Általános Szerződési Feltételek

 

Az alábbiakban Kascsák Ármin webáruházának Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) olvashatod. Amennyiben videós tanfolyamot vásárolnál a honlapon, kérlek alaposan tekintsd át a jelen dokumentumot és kizárólag abban az esetben kezdeményezd valamilyen tanfolyam vagy kurzus megvásárlását, amennyiben az ÁSZF minden pontját elfogadod.

 

 

I. A Webáruház Üzemeltetőjének adatai

Cégszerű megnevezése: Kascsák Ármin E.V.

Adószáma: 68087463-1-33

Nyilvántartási szám: 51204408

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Határ u 21.

Telefon: +3620322-3219

E-mail cím: kascsak.armin@gmail.com

 

 

II. A Webáruház bemutatása, a szerződés, illetve a szerződés tárgyának lényeges elemei

A Webáruház a masszázs oktató videókat kínálja eladásra.

A Webáruházban a vásárlás regisztráció mentes.  A csekkbox kipipálásával és a rendelés leadásával elfogadod, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerted és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadod.

A beérkező megrendelésedet iktatják, azt kizárólag a visszaigazolást követően tekintik kölcsönösen elfogadott írásbeli szerződésnek; ezen szerződések (megrendelés + visszaigazolás) utólagosan visszakereshetők. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar.

Az internetes közzététel esetleges pontatlanságáért, (fényképes ábrázolás) a Webáruház nem vállal felelősséget, erre vonatkozóan mindenféle jogi út igénybevétele kizárva.

Az internetes felületen olvasható vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, illetve olyan nyilatkozatnak, mely szerint az adott termék korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre.

A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül.

 

 

III. A vásárlás menete

1. A termék kiválasztása

Vásárlási szándékod esetén a terméket az adatok megadása után a  „Magabiztos masszőr leszek!” gomb megnyomásával leadod a megrendelésed.

Kérlek töltsd ki az utalási adatokat, melyet bankkártyás fizetéssel tudsz kifizetni biztonságos módon a SimplePay oldalán.

A bankkártya adataidat NEM ITT, hanem a SimplePay fizetési oldalán kell megadnod. 

 1. Árak

Az ár a rendelés időpontjában érvényes listaár. 

 1. A rendelések feldolgozása

A rendelésed után néhány percen belül kell kapnod egy e-mailt.

A rendelésről automatikus e-mailes visszajelzést fogsz kapni. Ezzel tudomásul veszed, hogy ezen visszaigazolás a Általad által tett ajánlat elfogadásának minősül, és így a Te és a webáruház között érvényes szerződés jön létre.

5. Fizetési feltételek

A webáruházban SimplePay fizetésre van kizárólag lehetőség.

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

 

 

 

IV. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Megrendelőként jogosult vagy a megrendelést követően, 14 napon belül indokolás nélkül visszakérni a befizetett összeget.  Ezt az igényedet jelezheted írásban e-mail üzenetben vagy telefonon. Az elállási jogodat az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatod.

Amennyiben megrendelőként  a vásárlástól a termék átvételét követően kívánsz elállni, azt a következő módon teheted meg:

 

 

V. Panaszkezelés

A panaszok bejelentése történhet írásban, postai úton, illetve e-mail útján..

A telefonon előterjesztett panaszt azonnal megvizsgálom és amennyiben lehetséges, rögtön orvosolom. Ha a vásárlóként a panaszkezelés eredményét nem fogadod el, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, akkor a panaszról jegyzőkönyvet veszek fel. A panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatlak.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 4. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 5. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,
 6. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát
 8. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 9. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 10. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A webáruház (Kascsák Ármin) a panasz elutasítása esetén álláspontját indokolni köteles, egyúttal köteles Téged tájékoztatni mint vásárlót írásban arról, hogy panaszoddal – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheted. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a webáruház (Kascsák Ármin) a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Mint Vásárló kijelented és elfogadod, hogy ha a fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a panaszodat részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, köteles vagy a jogvita és az eljárás során a webáruház (Kascsák Ármin) oldalán az eljárással felmerült valamennyi költséget megtéríteni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a mint Vásárló az ún. online platformon keresztül panasszal élhetsz.

 

Továbbiak

 

VI. Adatvédelem, adatbiztonság

A webáruház használata során történő adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes, melyről az adatvédelmi szabályzat rendelkezik.

 

VII. Elérhetőségek

kascsak.armin@gmail.com – 06-20 / 322-3219 (Kascsák Ármin)